Wijkplatform Molenvliet
/


samen prettig wonen

 

Privacyverklaring

Stichting Wijkplatform Molenvliet Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer (alleen als u dit invult)
- Uw email adres
- Uw IP adres

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijkplatform-molenvliet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of emailen als u contact met ons opneemt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens of informatie NIET met andere partijen. Wij versturen GEEN nieuwsbrieven of marketing emails.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede werking van deze website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijkplatform-molenvliet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijkplatform-molenvliet.nl

Onze contactgegevens

Stichting Wijkplatform Molenvliet Woerden

Stromenlaan 132

3448 CH Woerden

Telefoon: 0348 342 154

Email: info@wijkplatform-molenvliet.nl

KVK: 72790458 

RSIN: 859237801