Wijkplatform Molenvliet
/


samen prettig wonen

 

Wie zijn wij? 

Met een groep van circa 20 bewoners hebben wij besloten dit wijkplatform op te richten in mei 2018. Molenvliet had ooit een wijkplatform, maar dit is jaren geleden helaas ter ziele gegaan. Wij zetten onze schouders eronder om dit opnieuw op te starten. We hebben de volledige steun en medewerking van de gemeente Woerden want die heeft graag een aanspreekpunt voor "gebiedsgericht werken" in de wijk. En we krijgen veel enthousiaste reacties van bewoners. Inmiddels hebben we al ruim 750 volgers op Facebook.

Wij willen ons inzetten om de leefbaarheid, woonplezier, en duurzaamheid in de wijk te bevorderen, in de ruimste zin van het woord.

We doen dit niet alleen, want steeds meer mensen melden zich bij ons aan om ook te helpen. Wilt u ook helpen, of heeft u ideëen of concrete onderwerpen? Laat het ons weten, want we willen graag weten wat er in onze wijk speelt en in contact komen met de verschillende bewoners en buurten in de wijk.

 • woerdense_courant
 • activiteit
 • foto oprichting


Ons bestuur

Het bestuur van wijkplatform Molenvliet bestaat uit:

 • Nicola Lens van Rijn - voorzitster
 • Michael Stallvord - secretaris
 • Johan Smith - penningmeester
 • Leander Petit - bestuurslid
 • Jan Wolsheimer - bestuurslid
 • bestuur

Wij zijn een stichting (Stichting Wijkplatform Molenvliet Woerden, KVK nummer 72790458) en hebben een goede samenwerking met de gemeente. De wijkambtenaar voor Molenvliet (Paulien Emidio) en wijkwethouder (Arthur Bolderdijk) zijn nauw betrokken bij ons wijkplatform evenals wethouder Tymon de Weger. De gemeente Woerden heeft Molenvliet en Harmelen aangewezen als zogenaamde "pilot" wijken om het nieuwe gebiedsgericht werken van de gemeente te helpen ontwikkelen. Dit biedt goede kansen voor onze wijk.


Onze werkgroepen

We willen zoveel mogelijk doen via kleine werkgroepjes van bewoners, die elk een bepaald thema uitwerken, zoals: 

 • Sociaal domein
 • Duurzaamheid en gezondheid
 • Verkeer en veiligheid
 • Evenementen en recreatie
 • Communicatie en media

  

We zoeken vrijwilligers

Voor alle werkgroepen zoeken we mensen die actief mee willen doen. Wilt u contact met ons opnemen of meedoen? Laat het ons weten via het contactformulier, bezoek ons op Facebook of Twitterof stuur een email naar info@wijkplatform-molenvliet.nl.

Voor de werkgroep Verkeer & Veiligheid zoeken we diverse vrijwilligers. Heb je kennis, ervaring, of interesse in verkeerskwesties, fietspaden, bevorderen van veiligheid in de wijk? Doe dan met ons mee! Reageer dan via info@wijkplatform-molenvliet.nl

Voor de werkgroep Sociaal Domein (simpel gezegd: alles wat met mensen heeft te maken) zoeken we nog twee werkgroepleden.

We denken aan een statushouder die al aardig Nederlands spreekt en iemand met een gezin zodat we vanuit verschillende gezichtspunten naar de wijk kunnen kijken. Doe je mee? Reageer dan via info@wijkplatform-molenvliet.nl


Praat of doe mee!

We willen graag horen van u. Wat vindt u belangrijk om te behouden, of om te verbeteren? Waar zou het wijkplatform zich op moeten concentreren? Wilt u zelf actief meedoen? Vul onze korte vragenlijst in